Presveto Srce Isusovo, Srce puno ljubavi

Ovog petka, 12. lipnja, Godine Gospodnje 2015. Crkva slavi svetkovinu Presvetog Srca Isusovog, srca Učitelja koje ljubi, ljudi do smrti. A ti, poznaješ li to srce? Poznaješ li doista onoga koji te toliko ljubio da je dao i svoj život za tebe…?

Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga! (Iv.15: 9,10, 12-14,17)

Poznaješ li doista Onoga koji te toliko ljubio da je dao i Svoj život za tebe? Ako da, slušaš li Njegove zapovjedi? Možeš li ih uopče čuti od bukeovoga svijeta? Zar ti je tako teško povjerovati da je Ljubav tvoja baština? O da, Ljubav, ona iskrena, neprolazna, Božja koja seže u Vječnost, upravo ona je tebi darovana. Ne, nisi je zaradio svojim zaslugama, imaš je po Srcu svoga Gospodina, koje se neprestano daje i ljubi još i danas. Ta Ljubav nekoć je pitala: Petre ljubiš li me? Danas to iznova pita, pita tebe i mene. Možeš li joj dati svoj odogovor i dopustiti da se ona zrcali u dijelima tvojim? Odvaži se, pokušaj, čak i ako neznaš kako, ne boj se!

Pogledaj u Učitelja dao ti je put rekavši Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca Ako mene pitaš moj odgovor je Da, da na Ljubav jer me osvojila, podigla i oživjela. Zato te pozivam da zastaneš i susretneš Srce,Srce puno ljubavi. Probudi se! Nedopusti da zbog ispraznosti ovoga vremena Ljubav ne bude ljubljena!

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu Svete Margarite Marije Alacoque

(Molitva je preuzeta iz djela «Život i djela» svezak 2. str. 332 i 809.)


Darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu i život, svoja djela, muke i patnje, da od sada svim svojim bićem samo njega ljubim, štujem i slavim. Ovo je čvrsta moja volja da budem sav njegov i da sve činim njemu za ljubav, odričući se cijelim srcem svega, što bi njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za osiguranje svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadnika svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište na času smrti.

O predobro Srce, ti budi moje opravdanje pred Bogom, svojim Ocem, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O Srce puno ljubavi, u Tebe stavljam sve svoje ufanje, jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, a nadam se svemu od tvoje dobrote. Uništi, dakle, u meni sve, što bi moglo biti neugodno i protivno.

Neka se tvoja čista ljubav tako utisne u moje srce, da nikada ne zaboravim na te i da se nikada ne odijelim od tebe. Zaklinjem te Tvojom neizmjernom dobrotom, daj da moje ime bude u tebi upisano, jer ja hoću, da moja sreća i slava bude u tom da živim i umrem kao Tvoj rob. Amen.

na vrh članka