Cilj molitve, posta i pokore

Molitva, post i pokora nas vodi na mjesto gdje postajemo svjesni Boga i duhovne stvarnosti.
''Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista - on koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu.'' (Ef1,3.).
Zašto ljudi mole i ne vide nikakve promjene? Zašto poste i ne vide nikakve promjene? Zašto odustaju od nade u promjenu i čekaju da odu u raj i konačno budu slobodni od svega što ih muči? Ako nas je Bog već blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu? Netko će reći; „ Ali to je na nebesima, a ne ovdje na zemlji.“
 
"Ali Bog bogat milosrđem - iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio - nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi - milošću ste spašeni - s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu.'' (Ef2,4-6.).
Dakle, već nas je oživio, spasio, uskrisio i postavio na nebesima, u Kristu Isusu, po vjeri, ne po dobrim djelima koja bi mi htjeli učiniti da bi nas Bog prihvaćao na zemlji i na kraju spasio.
Posljednji odgovor s neba je Isus Krist (Heb1,1-4), je li Krist onaj koji je imao doći ili čekamo nekog drugog spasitelja. Tražimo li možda neki drugi odgovor od Boga dok ga molimo da nas blagoslovi, da blagoslovi one koje volimo.
Ako nas je Bog, Otac od kojega smo izašli, od koga imamo život i baštinu, blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Kristu, što nam još treba, zar je to premalo? Bog koji nas toliko voli, da ne čuje, nije moguće. Bog koji je dao svog Sina za nas sve dok smo bili neprijatelji njegovi, da ne čuje, nije moguće. Nije li narod u neznanju, zabludi svog mišljenja zalutao od Istine i ne zna od kud je došao, gdje se nalazi, kamo ide ni tko je Bog u koga vjeruje.
''A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjeg dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji nije savršen u ljubavi. Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi: ‘Ljubim Boga', a mrzi svoga brata lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.'' (1Iv4,16-20.).
Dakle, nepoznavanje Boga, koji je ljubav, i nevjera sprječava nas da ostanemo u Bogu i da Bog ostane u nama, da živimo u ljubavi i budemo ljubav u ovome svijetu. Isus u evanđelju (Mt17,20-21) govori učenicima da se nevjera može istjerati samo molitvom i postom. A što zapravo znači moliti i postiti? Postajati svjestan Boga i duhovne stvarnosti, koja je stvarnija od materijalne, upoznavati Boga u Duhu i Istini (Iv4,23-24) da možemo staviti svoje povjerenje u njega (Lk18,8).
''Oni koji žive po tijelu teže (usmjerili su svoje misli u osjećaje) za tjelesnim stvarima, dok oni koji žive po Duhu teže (usmjerili su svoje misli i osjećaje) za onim što je duhovno. Težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir.'' (Rim8,5-6.)
Kad postimo (Mt6,16-18) utišavamo svoje tijelo i njegove prohtjeve (Gal5,19-21) koji nas vode u smrt i počinjemo prepoznavati i osjećati ono što Duh želi, život i mir (Gal5,22-26). Naša se duša (um, volja i osjećaji) okreće od tijela i grijeha prema Duhu i pravednosti. To je naša bitka vjere (1Pt1,3-9), gdje se pokoravamo (činimo pokoru) zakonu Duha slobode i odupiremo đavlu koji vlada u našim smrtnim tijelima po grijehu (Rim6,14).
''Mislite li da uzalud Pismo veli:' Ljubomorno čezne za duhom što ga je nastanio u nama'? Time daje veću milost. Zato veli: 'Bog se oholima protivi a poniznima daje milost.' Prema tome, pokorite se Bogu! Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas! Približite se Bogu i on će se približiti vama!'' (Jak4,5-8.).
Pokoriti se Bogu znači oduprijeti se đavlu.
Molitva, post i pokora je mjesto (stanje svijesti) gdje duša živi u Kraljevstvu Božjem, gdje vlada Isus Krist, a on je Kralj Mira i Kralj Pravednosti (Heb7,2) i način Njegovog vladanja nikad se ne mijenja (Heb13,8).
Zato, ljubljeni od Boga, kad god se nađete da u vama ne vlada mir i pravednost (ispravan odnos s Bogom). Molitva, post i pokora (pokoravanje Isusovoj vlasti nad nama) će vas vratiti u njegovo Kraljevstvo, u koje pripadamo.
''On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, Ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.'' (Kol1,13-14.).
Cilj molitve, posta, pokore i svega što radimo, je ljubav iz čistog srca, dobre savjesti i iskrene vjere (1Tim1,5).
''Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav.'' (1Iv4,8.).
''Neka vam, Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate: neka rasvijetli oči vašeg srca, da biste znali, koliku nadu daje njegov poziv, koliko je bogatstvo slave baštine njegove  u svetima;'' (Ef1,17-18.).
 
Saša Kolovrat
na vrh članka