Hoće li tko za mnom neka se odreče samoga sebe…

Koračamo li s Kristom u ovo milosno korizmeno vrijeme razmatrajući križni put našeg Otkupitelja? Hoće li tko za mnom neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom!(Mk 8,34). Kako se odreći samoga sebe? Kako umrijeti sebi...?

Prateći Isusa na putu kalvarije razmišljam o križu. Križu na kojem je raspet Isus i umro za mene grešnika. Razmišljam o križu u svome životu. Tako često zapostavljam dublji ispit svijesti kako bi se susreo sa samim sobom i Bogom. Ovo korizmeno vrijeme pravi je trenutak da zavirim dublje u svoje srce, otkrivajući tako smisao križa i smrti. Tko hoće sačuvati svoj život. Izgubit će ga. A tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao odkupinu za svoj život? (Mt 16,25-26).

Kako primijeniti te Isusove riječi na sebe? Na koji način to živjeti? Ne postoji jedinstveni odgovor koji daje instant rješenja. Osim onoga koji će Bog po svome Duhu odgovoriti svakome tko traži Njega i Njegovu volju u svome životu, u svojoj svakodnevici. Korak po korak, umirati sebi, svome egu, svome JA, Ja sam, ja želim, ja hoću, ja trebam stavljajući Boga iznad toga, predajući se potpuno Njemu u bilo kojem staležu i poslanju koje nam je povjereno. Prihvatimo prolaznost ovozemaljskog života i neprolaznost Boga kao najveće vremenito dobro, kome sam povjerovao i svoj Mu život predao.

Zastanimo u vrevi i burnoj svakodnevici svoga života. Odrecimo se sebe dok svoje vrijeme dajemo za vremenite vječne vrijednosti. U susretu sa živim Bogom. Pustimo Boga da tako djeluje u našem srcu. Neka dođe svijetlo Duha Svetoga i obasja svu tamu. U odricanju od samih sebe, u tišini vlastite nutrine, uđimo u tmine vlastite bijede. U ispitu savjesti pripremiti se za dolazak Gospodnji tako da se odvežemo od svijeta, materijalnosti, od onoga imati, posjedovati, htjeti i moći… Sve pripada Bogu, tako i moje čitavo biće, moj život, sve životne okolnosti. Svoju bijedu, grijehe, slabosti, navezanosti predajmo Bogu i zagledajmo se u Njega. Otvorimo se otkupiteljskoj Ljubavi.

Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom! (1 Kor 6,19-20). Naš život pripada Bogu i naš život je Božji život u nama. U umiranju sebi i u odricanju sebe samih dolazi svjetlo Duha Svetoga, duha savjeta, Duha posvetitelja, koji doista može učiniti ono što čovjeku nije moguće. Zaista, Bogu je sve moguće. Kako ispuniti Isusove zahtjeve i odreći se samoga sebe primjenjujući to u svojoj svakodnevici? Sam Duh Sveti će nas u tom smjeru voditi i pokazati nam put. Jer samo On rasvjetljava našu bijedu i donosi život u Kristu. Dopustimo da nas Božja ljubav preobražava i mijenja.

Zagledajmo se u Krista i tražimo smisao života, (pa i smrti) u trenucima kada svoj život gubimo poradi Njega. Znajte da niste okupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta. (1 Pet 1,18 – 19). Kao što smo krštenjem ucijepljeni u Krista po Njegovoj smrti na križu i uskrsnuću, tako u umiranju sebi i svome egu dopuštamo Kristu da nas iznova obnavlja u snazi Njegova otkupljenja. Njegova Božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. (2 Pet 1,3).

Potpuno predanje i povjerenje u Božje vodstvo moguće je samo uz odricanje od sebe samih kako bismo služili Kristu, gdje god se i u kojim god okolnostima se nalazimo. Tražimo Njega, živeći volju Očevu. U ispitu savjeti i svijesti kroz sakrament ispovjedi, pođimo u Očev zagrljaj i primimo duhovnu snagu po sakramentu Euharistije. Ljubav, izvor svake milosti je putokaz u našem životu. Ljubav je uvijek podložna umiranju i davanju svoga života za jednu veću svrhu. Ta svrha je život vječni. Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus. – Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo? (Iv 11,25 – 26)

na vrh članka