Moj križ

MOJ KRIŽ JE

moj pad

po koji put

na zanos sveti

Tvoj me Križ

goni

da ljubim raspelo

i svu Njegovu muku

i Njegovim putem

meni da je ići

- na križ se

dići

bez zanosa,

sjete,

priznat,

Tvoj križ

me diže

moje grijehe

briše

Krv

za me

prolivena.

na vrh članka