Srce Majke – Ljubav koju je Nebo poslalo!

Čovječe poznaješ li doista Onu koja ti je rodila Spasitelja? Ako pak da, kako se ophodiš prema Njoj? Častiš li Njezino srce? Shvaćaš li da nisi sam i da ne moraš sve nositi sam? O da, ti čovječe, nisi sam i ne živiš samo sebi! Bog je još od iskona vremena imao plan s nama. Onaj isti koji za sebe reče „Ja Jesam“ darovao nam je Svoju Majku da bdije nad našim koracima. A ti? Jesi li je prepoznao? Može li tvoje srce prihvatiti veličinu Majčine ljubavi? Kakvo li je to Srce koje je Boga rodilo? Zamisli samo, žena tako velika da ju je samo Nebo poljubilo i po Njoj tebi i meni darovalo Spasitelja, Kneza Mira, Ljubav Vječnu. Upravo tu Ljubav, Isusa, Ona je odgajala i brisala Mu suze kada je bio tužan. A ja tebe sada pitam, zašto onda ti kriješ svoje boli od Nje? Kada je bila kadra utješiti Srce Svemogućeg, zar ne bi mogla utješiti i tvoje? Hajde, odvaži se i upoznaj je! Dopustimo da nas zagrli kao što je nekoć Boga našeg grlila! Nije tako teško, ne boj se! Tvoje je samo da je zoveš i Majka će doći, jer još nikada se Majčino srce nije oglušilo na poziv djeteta željnog Ljubavi. Ja ću je zvati još danas i baciti se u Njezin zagrljaj, a tebe pozivam da učiniš isto. Živjeti za Ljubav, ljubav koju ti je Nebo poslalo... o koje li radosti!

Bezgrješno Srce Marijino je srce Majke koja ljubi, ono je simbol Marijinih kreposti, ljubavi prema Bogu i majčinske ljubavi prema čovjeku. Blagdan Bezgrješnog Srca Marijina, pomični je blagdan i slavi se u subotu nakon 2. nedjelje poslije blagdana Duhova, dan nakon blagdana Presvetog Srca Isusova.

Prvi se put, Bezgrješno Srce Marijino spominje u Bibliji, gdje piše kako je starac Šimun prorokovao, kako će Marijino Srce probosti mač velike boli, tj. da će mnogo patiti. Pobožnost Bezgrješnome Srcu Marijinome, intezivno se razvila u 17. stoljeću, najviše djelovanjem sv. Ivana Eudesa. Održao je prvi blagdan u čast Bezgrješnog Srca Marijinog, u jesen 1648. g. Utemeljio je nekoliko vjerskih društava, koja su promicala pobožnost prema Bezgrješnom Srcu Marijinu. Prije njega, u manjoj su mjeri, širili pobožnost sv. Bernard, sv. Matilda, sv. Gertruda, sv. Toma Beckett, sv. Bernardin Sijenski i sv. Franjo Saleški.

Tek 1855. g., službeno je ustanovljen blagdan Bezgrješnom Srcu Marijinu za cijelu Katoličku Crkvu. Papa Ivan Pavao II. uzdigao ga je 1996. g. od neobvezatnog na obvezatni spomendan.

Marijana ukazanja u Fatimi, povijesno su pridonijela još većem širenju ove pobožnosti. Sestri Luciji, nakon ukazanja 1917. g., Marija se ukazala i 1925. g. upravo s Bezgrješnim Srcem, tražeći pobožnost Bezgrješnome Srcu, te potičući pape, da posvete Njenom Srcu Rusiju, radi zaustavljanja širenja ateističkog komunizma i radi mira u svijetu. Marija je u Fatimi pozvala vjernike, da časte Njezino Bezgrješno Srce tako da svaki dan mole krunicu te obavljajući pobožnost pet prvih subota u mjesecu, prisustvujući u te dane svetoj Misi, primajući sv. Pričest i četvrt sata razmatrajući jedno od otajstava krunice.

Osobna posveta Bezgrješnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.
Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja!
Amen.

Bezgrješna Kraljice mira, moli za nas!
Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!
Neokaljano Srce Marijino, moli za nas!
Neokaljano Srce Marijino, vodi nas k Isusu!

S dopuštenjem crkvenih vlasti, 1983. g.

Pripremila : Anita Lovreković

na vrh članka