Duhovsko bdijenje

U subotu navečer okupili smo se u crkvi u Podvinju na Duhovsko  bdijenje. Večernji program započeli smo krunicom Duhu Svetom i litanijama, nakon čega je uslijedilo svečano misno slavlje. Euharistijsko slavlje predvodio je župnik p. Josaphat Mosha, a koncelebrirali su p. Rafal Kiedrowicz i p. Andrzej. Pjesmom je večer animirao slavljenički tim molitvene zajednice 'Novo Srce'.

Već na početku svete mise župnik, p. Josaphat, nas je pozvao da otvorimo svoja srca za silu Duha Svetoga, koja je u današnje vrijeme prijeko potrebna da bi se oživjela Crkva. Propovijed je imao p. Rafal. Odmah na početku istaknuo je: 'Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.' (Iv 14,26)  Duh Sveti je onaj koji nas štiti od svakog zlog utjecaja u svijetu. Ako mu se otvorimo, ne moramo se bojati onoga koji je u svijetu, kad je Duh Sveti, koji je u nama jači. Istaknuo je kako često puta svojim životom sprječavamo Duha Svetoga da djeluje u našemu životu. Zatvaramo se za njegove darove. Često puta nismo ni svjesni svojih darova, a nekada kada smo ih i svjesni, ne koristimo ih jer mislimo da oni nisu korisni u današnje vrijeme. Duha Svetoga smo svi primili po sakramentu Krštenja i Potvrde, ali je pitanje što mi radimo s tim darovima koje smo primili? Isus želi da te darove koje smo dobili silaskom Duha Svetoga koristimo i razvijamo kako bi mogli donijeti plod i kako bi bilo na izgradnju Crkve. Nakon sakramenta svete Potvrde postali smo punopravni i zreli članovi Crkve, stoga smo pozvani odgovorno surađivati s Duhom Svetim i koristiti sve ono što nam je dao, na svoju izgradnju, ali i cijele Crkve.

Nakon misnoga slavlja uslijedilo je euharistijsko klanjanje koje je vodio župnik p. Josaphat. Iznova je pozvao da otvorimo svoja srca za djelovanje Duha Svetoga. Da ne budemo zatvoreni za sve one milosti koje nam večeras želi dati. Cijela crkva je jednodušno molila za silazak Duha Svetoga u sve pore našega života, ali i društva. Vjerujem da su mnogi osjetilu tu snagu zajedničke molitve svih ljudi u crkvi, i tako vidjeli koliko je snažna molitva zajednice vjernika okupljenih oko Krista.

Na kraju ne mogu, a da ne zahvalim dragome Bogu na svim primljenim milostima i što nam je silaskom Duha Svetoga dao majku Crkvu, koja naš štiti i gotovo 2000 godina vodi k svome zaručniku Isusu Kristu. Hvala Bogu i za naše patere Spiritance koji su i ovih večeri pokazali svoju otvorenost za poticaje Duha Svetoga, koji je ujedno i njihov zaštitnik. Hvala im jer su nam ovih dana donosili Krista i zajedno s nama molili za novu Silu odozgor.

 

Marko Rubil

na vrh članka