Sakrament pomirenja

Svima nam je potrebno “obraćenje” praštanje i pomirenje jer smo svjesni da su snage zla i grijeha u nama i među nama često jače od dobra i vjernosti na koje smo pozvani. Sakramentom pomirenja ili ispovjedi mirimo se s Bogom s kojim smo zbog svojega grijeha prekinuli odnos te možemo ponovo zaživjeti životom u punini. Mirimo se i s Crkvom od koje nas je grijeh udaljio.
 
Ispovijed je, kao i svi sakramenti, bogoslužni čin.
Dijelovi su:  
•         pozdrav i svećenikov blagoslov,
•         čitanje Božje riječi radi prosvjetljenja savjesti i poticaja na skrušenost,
•         poziv na kajanje,
•         zatim ispovijed s priznanjem i očitovanjem grijeha svećeniku,
•         ne laganje i prihvaćanje pokore,
•         svećenikovo odrješenje,
•         iskazivanje hvale i zahvalnosti Bogu i
•         otpust sa svećenikovim blagoslovom.
Trebamo se pitati: kada sam se posljednji put ispovijedio, jesam li zaboravio ili možda namjerno prešutio teške grijehe na prošlim ispovijedima, jesam li prešutio nepravde koje sam počinio, jesam li ispunio zadanu pokoru, jesam li zlo koje sam počinio bližnjemu ispravio, ispovijedam li se suviše rijetko, živim li duže vrijeme u teškom grijehu pa sam zato opterećen i bezvoljan? Bilo bi dobro ići na ispovijed što češće, barem jednom mjesečno i svake se nedjelje i na blagdan pričestiti. 
Svrha i učinak ovog sakramenta je, pomirenje s Bogom. Oni koji primaju sakrament Pokore s religioznim raspoloženjem, postižu "mir i spokoj savjesti zajedno s jakom duhovnom utjehom". Sakramenat pomirenja s Bogom donosi istinsko "duhovno uskrsnuće", vraća dostojanstvo i dobra života djece Božje, od kojih je najdragocjenije Božje prijateljstvo. Oni koji pristupaju sakramentu Pokore primaju od Božjeg milosrđa oprost uvrede Bogu učinjene i ujedno se pomiruju s Crkvom. Pokornik kome je oprošteno pomiruje se sa samim sobom u najintimnijoj dubini svoga bića, gdje dobiva natrag vlastitu unutarnju istinu; pomiruje se s ljudima koje je na neki način uvrijedio i ranio; pomiruje se s Crkvom; pomiruje se sa čitavim svemirom. Na taj način sakrament ispovijedi ne ozdravlja samo jednog grešnika, nego, ozdravljajući njega, ozdravlja i cijelo tijelo Crkve.
 
“Bože, ti si poslao na svijet svojega Sina jedinca da ljudski rod oslobodiš staroga ropstva; mi čekamo njegov dolazak: nagradi nas pravom slobodom.”
 
Ana Petanović
 
Više u ovoj kategoriji: « Sveta Lucija Božić u "samoći" »
na vrh članka