Zupa Svetog Antuna Padovanskog, PODVINJE

 Naslovnica Impresum i podaci o ovom web poslužitelju
Hrvatski
Hrvatski  English
English

2 3
Vijesti i novosti
O Župi Sv. Antuna
Duhovna riječ
Župni oglasi
Družba Duha Svetoga i katoličke misije
Impresum
Spomenar
Foto albumi
Župa Svetog Antuna
Trg Svetog Antuna 1
35107 PODVINJE
HRVATSKA
tel: +385 (0)35 461 410
e-mail kontakt20.12.2004
Impresum
Službeni podaci o web portalu župe svetog Antuna Padovanskog, Podvinje.

Razmišljanje o obraćenju

Što je to obraćenje? Je li to samo jedan trenutak zaokreta u životu na neki drugi put, ostavljajući sve ono loše iza sebe, ili i onaj put koji traje cijeli život? Puta obraćenja u svetost nema bez onoga za Isusom Kristom. I Božja riječ nam jasno o tome govori: 'kako bismo mogli poznavati put? Ja sam put istina i život, reče mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.' (Iv 14,5-6). Obraćenje, dakle, nije samo jedan trenutak i zaokret u životu, nego put kojim hodimo, korak po korak, dan po dan u zajedništvu s trojednim Bogom - Ocem, Sinom i Duhom Svetim. I to tako da u nama zažive svi blagoslovi iz riznice milosti sakramenata koje imamo u Katoličkoj Crkvi. Svatko je od nas pozvan u toj punini zajedništva ostvariti duboki, prisni odnos s nebeskim Ocem. Pozvani smo živjeti puninu ljubljenog djeteta Božjega već na ovoj zemlji, osjetiti taj 'predokus' neba u svojoj duši i životu s obitelji Kraljevstva Nebeskog.

Obraćenjem nismo postali sveti. Svetac se ne rađa, svecem se postaje. Intrigantno je kako nakon oduševljenog susreta sa Spasiteljem u sebi i nadalje nosimo svoje mane, grešne sklonosti, strasti i poroke. Samo je jedan put istinskog obraćenja, put ljubavi, raspete ljubavi u snazi Duha Svetoga. Duboko jedinstvo s Bogom obuhvaća Presveto Trojstvo u nama, po Duhu Svetom i potpunom predanju svoga života Bogu. Svaki je od nas hram Duha Svetoga. Po riječima svetog Pavla apostola: 'živim, ali ne više ja, nego živi Krist u meni!' (Gal 2, 20), u nama se događa obraćenje.

Svatko je pozvan na taj put radikalnog obraćenja, u svakom staležu, okolini i pozivu gdje nas je Bog postavio. Kad potpuno predamo život Bogu svjesni svojih slabosti, kad shvatimo da je sve milost Božja, a mi zapravo ništa, tada Bog može zahvaćati u ljudsko srce. Tada se srce preobražava na sliku Božju, na koju smo stvoreni. To je put dubokog jedinstva s Bogom, u poslušnosti Duhu Svetom koji je naš pratitelj, tješitelj, posvetitelj.

Duh Sveti u sakramentalnom i molitvenom životu svakoga vjernika oslobađa i oblikuje čovjekovo srce, oplemenjujući ga svojim plodovima. Ali, samo u poslušnosti. Zašto mnogi kršćani nemaju tu snagu u ovim vremenima i materijalne i duhovne krize, krize društva, obitelji i sve većeg nemorala i zla? Duh Sveti djeluje u čovjeku kako bi bio istinski svjedok Božji. U ovome svijetu trebali bi svijetliti kao zvijezde na nebu, kao što nam apostol Pavao govori: 'Bog, je naime, onaj koji proizvodi u vama i htijenje i djelovanje da mu se možete svidjeti. Činite sve bez mrmljanja i oklijevanja, da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja, usred nastranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru, čvrsto držeći riječ života…' (Fil 2,13-16). Bog Otac je kao lončar koji oblikuje posude, u koje ulijeva živu vodu. Upravo tako i moje i tvoje srce oblikuje, mijenja, oslobađa od prljavštine…


Poslušnost Duhu Svetom oslobađa Božju snagu, djelovanje i blagoslove u svakom čovjeku koji se potpuno preda Bogu. Duh Sveti čini obraćenje po otkupiteljskoj snazi Isusa Krista i blagoslovu Boga Oca. To je novi život u svjetlu. 'Da, nekoć ste bili tama, ali ste sada svijetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svijetla, plod se svijetla sastoji u svakoj vrsti dobrote, pravednosti i istine! Odlučujte se za ono što je Gospodinu milo! I ne budite sudionici u besplodnim djelima tame, već ih radije razotkrivajte!' (Ef 5,8-12).

Duh Sveti koji djeluje u nama je ljubav između Oca i Sina i po toj ljubavi nas trebaju prepoznavati. Djelovanje u ljubavi ostavlja tragove Božje prisutnosti u životima naših bližnjih i ljudima oko nas, tako unoseći Boga u našu sredinu. Duh Sveti također oslobađa svoju snagu po Božjoj Riječi. Knjiga istine i života – Biblija - neizostavno je štivo u školi Duha Svetoga. Duh Sveti nas odgaja, izgrađuje i usavršava za Nebo. U Božjoj pedagogiji nema mjesta za neposlušnost, inače naše djelovanje neće imati plodova! Radosnu vijest ćemo moći živjeti u onoj mjeri koliko ćemo ju sami izučavati i poznavati, i na taj način se s njome suobličavati. To je obraćenje!

Neizostavna osoba na putu obraćenja je Blažena Djevica Marija, naša nebeska Majka. Ona koja svojim zagovorom pomaže i podupire naš put obraćenja. Ne zaboravimo, to je uzak i trnovit put. To je duhovni boj između dobra i zla: naših slabosti, poroka i neprijatelja Božjeg, sotone, koji kao ričući lav obilazi svakoga da ga proždre. Poznata su njegova dijela tame u ovome, sve bezbožnijem svijetu. 'Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!' (Iv 16, 33), veli nam Isus, dok se bori za nas u tome boju, jer bez Njega ne možemo učiniti - ništa.

Obraćenje počinje radikalnim predanjem života Isusu Kristu, priznajući ga kao svoga Spasitelja i Otkupitelja: Isuse Kriste, priznajem te kao svoga spasitelja i otkupitelja, vjerujući u tebe da si na križu umro za moje grijehe. Ja te pozivam u svoj život i želim te upoznati. Dođi u moje srce i objavi mi se kako bi te mogao slijediti, Ispuni me svojim Svetim Duhom kako bih mogao spoznati tebe koji jesi jedini put istina i život. Amen.

'Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom' (Otk 3,20).


Danijel Tomičević

Druzba Duha Svetoga
COR UNUM
ET ANIMA UNA

Crkva Svetog Antuna Padovanskog, PODVINJE

URL: http://zsa.podvinje.org/ published with VPS II (C) SBNet.Hr